#o_budzecie

Lider Projektu

Lider Projektu

Liderem projektu jest Fundacja Praw Podstawowych.

Fundacja działa od 2007 roku i w podstawę swego działania ma wpisane m.in. prowadzenie działań w obszarze zapisów Karty Praw Podstawowych i jest ogólnopolskim liderem w zakresie powyższych działań. Jednym z głównych obszarów prowadzonych do tej pory działań była promocja i wdrażanie działań mających na celu zwiększenie partycypacji społeczeństwa w procesach współdecydowania i stanowienia prawa.

W ramach prowadzonej działalności Fundacja realizowała, bądź współrealizowała szereg projektów z powyższego zakresu. Fundacja zaangażowana była w organizację cyklu konferencji oraz działań o charakterze informacyjno-promocyjnym.

Ponadto Fundacja prowadzi działalność doradczą i badawczą, dysponuje doświadczoną kadrą i na co dzień współpracuje z wysokiej klasy specjalistami (prawnicy, eksperci m.in. w zakresie praw człowieka).

www.fundacjaprawpodstawowych.pl

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.