W dniach od 22 do 27 września sosnowiecki Budżet Obywatelski wejdzie w decydującą fazę. Podczas tych 6 dni mieszkańcy miasta będą mogli głosować na wybrane przez siebie projekty. Po jego zakończeniu głosy zostaną podliczone i stworzona zostanie lista projektów do realizacji.

Głosować na projekty mogą wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat. Każdy z mieszkańców dysponuje tylko jednym głosem, głosy oddane wielokrotnie znoszą się powodując unieważnienie wszystkich głosów mieszkańca. Oprócz wskazania popieranego projektu, głosujący musi podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL)

Głosować można na trzy sposoby:

Głosowanie internetowe

Od północy 22 września do północy 27 września na stronie internetowej projektu dostępny będzie moduł do głosowania, umożliwiający oddanie swojego głosu on-line. Każdy mieszkaniec miasta dysponuje tylko jednym głosem, który może oddać na wybrany przez siebie projekt w obrębie swojego obszaru. Oddanie głosu odbywać się będzie poprzez zaznaczenie pola przy wybranym projekcie oraz wpisanie swoich danych osobowych (w tym adresu e-mail, koniecznego do weryfikacji głosu on-line).

Po zapisaniu głosu na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Jego kliknięcie spowoduje potwierdzenie i zaliczenie głosu.

Głosowanie internetowe odbywać się będzie poprzez bezpieczne, szyfrowane połączenie. Dane głosującego zapisane w bazie służyć będą jedynie określeniu rankingu projektów i weryfikacji ważności głosu. Nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

Zapoznaj się z instrukcją głosowania on-line

Głosowanie tradycyjne

W głosowaniu tradycyjnym mieszkańcy miasta przekazują swoje poparcie poprzez zaznaczenie projektu na liście do głosowania i wrzuceniu jej do urny. Kartę do głosowania będzie można pobrać ze strony www projektu bądź we właściwym dla swego obszaru punkcie konsultacyjnym.

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne odbywa się według tych samych zasad co głosowanie tradycyjne, z tym że głos wysyłany jest drogą pocztową na adres Urzędu Miasta. O ważności głosu, oprócz wymogów formalnych, decyduje termin jego wpłynięcia określany na podstawie daty na stemplu pocztowym.

 

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.