1. REMONT UL.WYSOKIEJOD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ PRZY PAWILONIE LIDL DO WJAZDU NA PARKING PRZY UL. WYSOKIEJ 12A .12B WRAZ Z WJAZDEM NA NIERUCHOMOŚŚ Z UL.WYSOKIEJ 12A,12B

NUMER PROJEKTU: I/6

KWOTA: 350 000 zł

LOKALIZACJA: ul.Wysoka

OPIS: Droga dojazdowa do budynków S.S.M jak również domów prywatnych jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej naprawy. Nawierzchnia drogi posiada miejscowe ubytki asfaltowe orazwystępuje szereg pęknięć

WNIOSKODAWCA: Teresa Gąsiennica -Józkowy

UZASADNIENIE: Brak zasadnościprojektu, w świetle aktualnie realizowanego zadania inwestycyjnego "Rozbudowaskrzyżowania w rejonie ulic Piłsudskiego,Kierocińskiej - Grabowej wraz zinfrastrukturą towarzyszącą".

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.