5. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

NUMER PROJEKTU: II/11

KWOTA: 25 000 zł

LOKALIZACJA: ul.Gospodarcza, ul.Staropogońska, ul.Grota Roweckiego, ul.Hallera

OPIS: Projekt ma na celu instalację kamer monitorujących (CCTV) w najbardziej newralgicznych punktach Sosnowca -Pogoni-Rudnej IV, które przeciwdziałać będą popełnianiu wykroczeń oraz przestępstwom przeciwko mieniu prywatnemu i publicznemu.

WNIOSKODAWCA: Jakub Tomasz Hołaj Krzak

UZASADNIENIE: Zadanie aktualnie realizowane w ramach projektu Szerokopasmowej Sieci Informatycznej.

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.