16. WYKONANIE UTWARDZONYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W REJONIE UL. UJEJSKIEGO

NUMER PROJEKTU: III/16

KWOTA: brak kosztów

LOKALIZACJA: ul. Ujejskiego

OPIS: Celem projektu jest wykonanie utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych

WNIOSKODAWCA: Wiktoria Dudek

UZASADNIENIE: Projekt odrzucony formalnie

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.