26. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE TERENU HAŁDY KOŁO BYŁEJ KOPALNI KLIMONTÓW

NUMER PROJEKTU: V/18

KWOTA: 300 000 zł

LOKALIZACJA: Tereny hałdy kolo byłej kopalni Klimontów 

OPIS: Projekt ma na celu zagospodarowanie terenów hałdy koło byłej kopalni Klimontów. Zieleń ma zostać odwodniona, aby ludzie spędzali milej tam wolny czas. 

WNIOSKODAWCA: Joanna Wojtal 

UZASADNIENIE: Teren wymieniony we wniosku jest objęty projektem partnerskim trzech gmin (Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno). Mającym na celu wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenów poprzemysłowych pod działalność gospodarczą. 

 

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.