27. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. 11 LISTOPADA W SOSNOWCU - OBRZEŻE PLACU PAPIESKIEGO, POPRZEZ PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI UŻYTKOWYCH W POSTACI BUDOWY PARKINGU DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ORAZ REKULTYWACJA ZDEWASTOWANEGO GRUNTU

NUMER PROJEKTU: V/19

KWOTA: 300 000 zł

LOKALIZACJA: ul. 11 Listopada

OPIS: Zadanie dotyczy budowy parkingów wyrównania terenu oraz położenia kostki ażurowej w miejscu błotnistego i zdewastowanego terenu przy ul. 11 Listopada 

WNIOSKODAWCA: Małgorzata Ptak 

UZASADNIENIE: Projekt oceniony negatywnie z uwagi na fakt, iż w okolicy wybudowany został nowy parking, który nie jest wykorzystany w 100 % 

 

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.