31. MONTAŻ LINII ENERGETYCZNEJ NA OGRODZIE ROD IM. T. KINDLERA WRAZ Z PUNKTAMI OŚWIETLENIOWYMI

NUMER PROJEKTU: VII/7 

KWOTA: 280 000 zł

LOKALIZACJA: ul. Tuwima

OPIS: Projekt polega na montażu linii energetycznej na Ogrodzie ROD im. T. Kindlera wraz z punktami oświetleniowymi położonymi na ogrodzie jak i terenie ujętym w lokalizacji. 

WNIOSKODAWCA: Krzysztof Tkacz

UZASADNIENIE: Projekt nie spełniał warunków formalnych - struktura własności gruntu.  

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.