Obszar Konsultacyjny nr 6 (Kazimierz, Porąbka, Juliusz, Ostrowy, Maczki, Kolonia Cieśla)

Projekty można było składać do 27 czerwca, 2014

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.