Obszar Konsultacyjny nr 7 (Bobrek, Bór, Jęzor, Modrzejów, Niwka)

Projekty można było składać do 27 czerwca, 2014

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.