Punkty konsultacyjne

Punkty konsultacyjne

Każdy z obszarów posiada wyznaczony punkt konsultacyjny, biuro, w którym mieszkańcy mogą zasięgnąć informacji, pobrać lub złożyć stosowne dokumenty lub przekazać poparcie podczas głosowania. Adresy poszczególnych punktów znajdują się przy opisie poszczególnych obszarów.

Udostępnij:

Obszary konsultacyjne

Mocą Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zasad i trybu realizacji budżetu obywatelskiego, miasto zostało podzielone na 7 obszarów. Każdy z nich dysponuje określoną kwotę wyodrębnioną z całościowej wartości budżetu, w ramach której mieszkańcy mogą składać projekty do realizacji.

Każdy z mieszkańców miasta, który ukończył 16 lat, ma prawo składania projektów do realizacji w swoim obszarze, przy czym koszt projektu nie może przekraczać kwoty mu przysługującej. Również na etapie głosowania, gdy złożone i pozytywnie zweryfikowane projekty będą walczyć o poparcie mieszkańców, głosować można tylko na projekty dotyczące realizacji na obszarze swego zamieszkania. W ten sposób wymuszona zostaje proporcjonalna partycypacja w projekcie wszystkich obszarów miasta, a zarazem wykluczone projekty o zasięgu i skali ogólnomiejskiej.

5 mln

Budżet 5 mln złotych

Podział środków na poszczególne obszary konsultacyjne odbywa się wg następujących reguł:

  • 50% środków zostanie podzielone w równych częściach pomiędzy wszystkie obszary konsultacyjne,
  • 25% środków zostanie podzielone pomiędzy obszary konsultacyjne proporcjonalnie do liczby* mieszkańców poszczególnych obszarów konsultacyjnych
  • 25% środków zostanie podzielone proporcjonalnie do powierzchni* poszczególnych obszarów konsultacyjnych.

* wartości ustalone wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym prowadzone są konsultacje

Partycypacja poszczególnych obszarów

Przypisane dzielnice Udział Przysługująca kwota
Obszar konsultacyjny nr 1 (Stary Sosnowiec, Śródmieście, Ludmiła) 14,71% 735 000 zł
Obszar konsultacyjny nr 2 (Milowice, Pogoń) 14,17% 708 000 zł
Obszar konsultacyjny nr 3 (Środula, Sielec) 12,15% 607 000 zł
Obszar konsultacyjny nr 4 (Zagórze) 15,28% 763 000 zł
Obszar konsultacyjny nr 5 (Kukułek, Klimontów, Dańdówka) 12,33% 616 000 zł
Obszar Konsultacyjny nr 6 (Kazimierz, Porąbka, Juliusz, Ostrowy, Maczki, Kolonia Cieśla) 16,94% 846 000 zł
Obszar Konsultacyjny nr 7 (Bobrek, Bór, Jęzor, Modrzejów, Niwka) 14,41% 720 000 zł
Suma okręgów: 7 ~100,00% 4 995 000 zł

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.