CZYM JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

CZYM JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. W przypadku Sosnowca jest to 5 mln złotych rozdzielonych pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 7 obszarów konsultacyjnych. Mieszkańcy składają projekty inwestycji, na które mogą głosować wszyscy mieszkańcy. Projekty z największym poparciem realizowane są przez miasto.

więcej? »

KAŻDY MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT

KAŻDY MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT

Każdy z mieszkańców, który skończył 16 lat, może korzystając z przygotowanego formularza złożyć swoją propozycję projektu do realizacji. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez zespół kwalifikacyjny Urzędu Miasta, projekt wraz z pozostałymi trafi pod głosowanie. Im projekt zdobędzie więcej głosów, tym większą mieć będzie szansę na realizację.

7 STREF KONSULTACYJNYCH

7 STREF KONSULTACYJNYCH

Na potrzeby realizacji projektu, Sosnowiec podzielony został na 7 odrębnych okręgów. Każdy z okręgów dysponuje określoną kwotą, w ramach której mieszkańcy mogą składać propozycje realizacji swoich projektów. Kwota, którą dysponuje dzielnica, jest pochodną proporcjonalnego udziału (50%) oraz wynika z ilości mieszkańców i powierzchni (po 25%).

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW WYŁONI ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW WYŁONI ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

W dniach od 22 do 27 września zatwierdzone projekty będą brały udział w głosowaniu, w którym będa ubiegały się głosy poparcia mieszkańców. Każdy sosnowiczanin głosować będzie mógł tylko na projekty zgłoszone w obrębie swojego okręgu. Aby projekt uzyskał wystarczające poparcie, konieczne jest poinformowanie i przekonanie do niego współmieszkańców. Zachęcamy do promowania ich na serwisach społecznościowych i metodami bezpośrednimi.

5 mln

Skąd te kwoty?

Skąd te kwoty?

Kwoty przyznane poszczególnym okręgom wynikają z rachunku: 50% budżetu dzielone jest na okręgi po równo, 25% proporcjonalnie do ilości mieszkańców, 25% według powierzchni.

czytaj więcej

Gdzie teraz jesteśmy?

.

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.